Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Kinderen (6-12j)

Tijdens een vrijblijvend oriënterend gesprek (telefonisch of via mail) bekijken we samen uw hulpvraag en of ik iets kan betekenen voor uw kind.
Ik geef je informatie over de mogelijkheden en de werkwijze om met uw hulpvraag aan de slag te gaan.
Wanneer u denkt dat ik jullie verder kan helpen, maken we een afspraak voor een intake of kennismakingsgesprek.

In het kennismakingsgesprek nemen we de tijd om elkaar te leren kennen.
Tijdens dit gesprek wordt de zorgvraag zorgvuldig bepaald en we proberen om de te bereiken doelen helder te krijgen. Via een intakeformulier zal ik een aantal vragen stellen om zoveel mogelijk informatie te verkrijgen.
Wanneer jullie na dit gesprek verder willen gaan, leggen we een eerste datum vast zodat we met het coaching traject van start kunnen gaan.

In het verdere coaching traject werk ik in principe alleen met het kind. Het kind kan dan vrijuit praten/tekenen/…zonder bang te zijn om mama en/of papa boos te maken, teleur te stellen of verdrietig te maken.
Lijkt het in andere sessies net belangrijk dat u er als ouder bij bent, dan laat ik u dit van tevoren weten.
Zoals eerder in het kennismakingsgesprek te hebben besproken, kunnen er verschillende methodes toegepast worden om mee aan de slag te gaan en werken we hier oplossingsgericht. Hier hou ik rekening met het tempo, leeftijd en interesses van jouw kind, aansluitend op zijn of haar belevingswereld.

Afhankelijk van de situatie, ga ik met de toestemming van het kind, een oudergesprek hebben om het verloop van het traject te bespreken. We kijken samen waar we ondertussen staan en waar we naartoe willen, of er nog andere doelen bijkomen, welke veranderingen er al zijn,…. .

Op deze manier kunnen ouders betrokken worden op een manier die voor het kind haalbaar is.
Er wordt bekeken hoeveel sessies er vermoedelijk nog nodig zijn om de gewenste doelen te bereiken.

Op het einde van het traject houden we een afrondend gesprek.   

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close