Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Hypnose

Wat is hypnose?
Men kan hypnose ook therapeutisch dagdromen of dagdromen met een doel of begeleid dagdromen, noemen.

Het is een ‘veranderde’ bewustzijnstoestand/trance, waar men zeer geconcentreerd is en waar de hersenen dan ook actief werkzaam zijn.

Doordat men zo gefocust is en de aandacht sterk naar binnen is gericht, is men op dat moment zeer vatbaar voor suggesties.

Hypnose kan een hulpmiddel zijn om onbewuste hulpbronnen aan te spreken.

Wanneer kan het gebruikt worden?
Hypnose kan gebruikt worden bij kinderen met de volgende klachten:

– pijnklachten
– angsten
– negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen
– slaapproblemen
– psychosomatische klachten: Dit zijn klachten waar geen aanwijsbare medische oorzaak voor gevonden kan worden en de oorzaak psychisch van aard is. De meest voorkomende psychosomatische klachten bij kinderen zijn buikpijn en hoofdpijn. Let op, psychosomatisch wil niet zeggen dat het kind doet alsof. Het kind kan wel degelijk buikpijn en/of hoofdpijn ervaren als gevolg van stress. Iedereen heeft wel eens last van hoofdpijn die je ervaart na een lange tijd hard te hebben gewerkt. Maar wanneer bij kinderen die klachten blijven aanhouden, kan dit een teken zijn dat het kind kampt met onverwerkte gevoelens.

Behandelrespons bij kinderen:

Omdat kinderen een grote en levendige fantasie hebben en gemakkelijk kunnen switchen tussen de 2 werelden, zijn kinderen zeer sterk hypnotiseerbaar en vinden ze het plezierig om te doen.
Via hypnose kunnen kinderen terug controle krijgen over hun lichaam, waardoor hun zelfstandigheid en hun zelfvertrouwen groeit. Het is iets dat je samen met hen doet en niet voor hen.

Het is wel belangrijk dat het kind de Nederlandse taal voldoende beheerst.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close